Graduatorie di Istituto

Allegati
2020-21 docenti agg maggio 2021.pdf
2020-21 ATA agg maggio 2021.pdf
2019-20 docenti agg 23 aprile 2020.pdf
2018-19 docenti agg 4 maggio 2019.pdf
2018-19 docenti agg 2 maggio 2019.pdf
2018-19 assistenti amministrativi agg 22 maggio 2019.pdf
2018-19 assistenti tecnici agg 22 maggio 2019.pdf.pdf
2018-19 collaboratori scolastici agg 22 maggio 2019.pdf.pdf
2018-19 ATA agg 9 maggio 2019.pdf
2017-18 docenti.pdf
2017-18 assistenti amministrativi.pdf
2017-18 aiutanti tecnici.pdf
2017-18 collaboratori scolastici.pdf
2016-17 docenti agg 19 maggio 2017.pdf
2016-17 ATA agg 19 maggio 2017.pdf
2015-16 docenti agg 23 maggio 2016.pdf
2015-16 docenti agg 7 maggio 2016.pdf
2015-16 ATA agg 23 maggio 2016.pdf
2015-16 ATA agg 7 maggio 2016.pdf
2014-15 docenti A049 agg 11 maggio 2015.pdf
2014-15 docenti agg 7 aprile 2015.pdf
2014-15 ATA agg 8 maggio 2015.pdf
2013-14 docenti agg 22 aprile 2014.pdf
2013-14 ATA agg 29 aprile 2014.pdf